POSLANIČKA PITANJA

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 57. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 11.09.2018. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

              Poslaničko pitanje, Inicijativa        

      (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

               Organ kome je upućeno                                                                  

        Odgovor

1.

Sabid Zekan

Ponovljeno posl. pitanje sa 52. sjed.: dostavljanje procjene koliko TK finansira područje Herceg Bosne i Sarajevskog kantona

Vlada TK

 

2.

Sabid Zekan

Liste čekanja za ljekarske preglede na UKC Tuzla i domovima zdravlja na području TK

Ministarstvo zdravstva                 

 

3.

Midhat Čaušević

Inicijativa: za izmjenu zakonskog ili podzakonskog akta kojim se određuje novčani minimum za dodjelu sredstava nezaposlenim majkama porodiljama

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak                 

 

4.

Midhat Čaušević

Inicijativa: da se prilikom donošenja programa o kapitalnim ulaganjima, sa pozicije Vlade Kantona ili Ministarstva obrazovanja i nauke, posebno obrati pažnja na one škole koje nemaju fiskulturne sale

Ministarstvo obrazovanja i nauke                  

 

5.

Midhat Čaušević

Inicijativa: za okončanje pregovora sa Sindikatom visokog obrazovanja i izjednačavanje plata uposlenicima koji rade administrativne poslove na Univerzitetu u Tuzli sa uposlenicima koji rade na istim tim poslovima u drugim institucijama i  izjednačavanje prava uposlenika u svim institucijama koje se finansiraju iz budžeta

Vlada TK                 

 

6.

Fuad Hadžimehmedović

Inicijativa: koja se odnosi na smanjenje norme časova uposlenicima u obrazovanju. (uposlenicima koji imaju preko 30 godina radnog staža smanjiti normu časova za dva časa, a preko 35 godina za četiri časa)

Ministarstvo obrazovanja i nauke                 

 

7.

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Inicijativa: vezano za molbu Asocijacije srednjoškolaca u BiH za izmjene akata Univerziteta u Tuzli kojima se reguliše raspisivanje konkursa za prijem studenata na fakultete na način da se omogući apliciranje kandidata na više fakulteta predajom ovjerenih kopija dokumenata

Zaključkom Skupštine:

- JU Univerzitet u Tuzli                  

- Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

 

28.09.2018.

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 56. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 31.07.2018. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

              Poslaničko pitanje, Inicijativa        

      (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

               Organ kome je upućeno                                                                  

        Odgovor

1.

Mirsad Selimović

Inicijativa: poduzimanje aktivnosti u cilju utvrđivanja stanja i saniranju šteta izazvanih elementarnom nepogodom koja je pogodila nekoliko mjesnih zajednica na području općine Kalesija i dijelu grada Tuzle

Kantonalna uprava civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite

 

Vlada

 

17.08.2018.

22.08.2018.

2.

Mirsad Selimović

Realizaciju projekta za koji su sredstva odobrena krajem  2017. godine, u iznosu od 30.000 maraka za sanaciju nekoliko područja a između ostalih i sliva rijeke Gribaje

JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

 

3.

Midhat Čaušević

Dopuna odgovora na poslan. inicijativu sa 52. sjed.: obezbjeđenje sredstava iz vodnih naknada za sanaciju vodovoda u gradu Kladnju i naseljenom mjestu Stupari selo  u smislu da li je i u kojoj fazi je realizacija preostalih dijelova sredstava kada su u pitanju vodne naknade na području općine Kladanj

Ministarstvo poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

16.08.2018.

4.

Midhat Čaušević

Inicijativa: donošenje podzakonskog akta u vidu pravilnika za obilježavanje značajnih datuma i događaja kada je u pitanju Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja

28.08.2018.

5.

Midhat Čaušević

Pravni osnov za donošenje podzakonskog akta odnosno pravilnika kojim je utvrđeno da svi oni koji zarađuju honorarno preko interneta odnosno u inostranstvu i koji su ostvarili profit u određenom iznosu koji je iznad određene količine novca moraju platiti retroaktivno porez za 2015., 2016. i 2017. godinu

Federalno ministarstvo finansija

22.08.2018.

6.

Midhat Čaušević

Mogućnost da djeca sa poteškoćama  u razvoju, koja ne potpadaju pod školski uzrast idu u predškolsku ustanovu odnosno ustanovu koja bi bila prilagođena ovim potrebama

Ministarstvo obrazovanja i nauke

05.09.2018.

7.

Asmir Hasić

Dopuna odgovora na poslan. pitanje sa nastavka 51. sjed.: uložena sredstava u projekte izgradnje kružnog toka u Donjim Dubravama kao i kružnog toka u Gornjim Dubravama, prilaz aerodromu, te zatražio dopunu odgovora u smislu odstupanja od osnovnog ugovora i sredstava uloženih za naknadne radove

JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

 

8.

Vehid Osmanović

Rekonstrukcija regionalnog puta R461a od stacionaže 12+000 do stacionaže 13+450

JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

 

 

 

 

9.

Fuad Imamović

Dostavljanje informacija o namjenskim sredstvima uloženim u općini Kladanj u 2015.,16. i 17. godini od naknada za puteve, naknada za zaštitu okoliša i vodnih naknada

Ministarstvo poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Vlada Kantona

JU Direkcija regionalnih cesta TK

16.08.2018.

12.09.2018.

10.

Fuad Imamović

Uknjižba stanova na 100% ratne vojne invalide i porodice šehida u zgradi, tzv. “zgrada na pijaci” u Kladnju

Ministarstvo za boračka pitanja

04.09.2018.

11.

Klub samostalnih poslanika - PDA

Inicijativa: vezano za dopunu Zakona o Poreznoj upravi FBiH

Zaključkom Skupštine:

- Vlada FBiH

- Federalno ministarstvo finansija

- Parlament FBiH

 

 

22.08.2018.

12.

Nedžada Avdić

Inicijativa: vezano za nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama odnosno da se obezbijede uslovi za pružanje stomatoloških usluga ovoj ciljnoj grupi

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvo zdravstva

- JU UKC Tuzla

 

 

04.09.2018.

13.

Komisija za jednakopravnost spolova

Inicijativa: vezano za usklađivanje  Krivičnog zakona FBiH sa međunarodnim ugovorima u cilju zaštite djece i žena od nasilja

Zaključkom Skupštine:

- Vlada FBiH

- Parlament FBiH

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 52. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 31.05.2018.

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

              Poslaničko pitanje, Inicijativa        

      (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                         Organ kome je upućeno                                                             

        Odgovor

1.

Dževad Hadžić 

Urgencija za dostavljanje odgovora sa nast. 51. sjed.:istakao da još nije dobio odgovor, te ovim putem ponovo traži dostavljanje odgovora odnosno informacije o zagađenju rijeke Spreče usljed izlijevanja otrovnih hemikalija iz odlagališta Fabrike sode Lukavac sa mjerama za prevazilaženje ovog problema, radi razmatranja na narednoj sjednici Skupštine

 

 

2.

Dževad Hadžić 

Iicijativa: koja se odnosi na sagledavanje mogućnosti i zakonsko regulisanje pitanja uposlenih u obrazovanju odnosno uređenja ovog pitanja na način da lica uposlena u obrazovnim ustanovama (kao što je to u Brčko Distriktu), budu zaposlenici ministarstva

 

 

3.

Sabid Zekan

Dopuna odgovora na poslan. pitanje sa 36., 41. i nastavka 51. sjed.:dostavljanje procjene o tome koliko Tuzlanski kanton odnosno građani TK na indirektan način finansiraju dio Federacije koji je pod kontrolom Sarajevskog kantona i područja bivše hrvatske zajednice Herceg Bosna odnosno koliko Vlada Federacije BiH oštećuje Tuzlanski kanton.

 

 

4.

Fuad Imamović 

Urgencija za dostavljanje odgovora sa 46. sjed.:

Dostav. inf.o broju zaposlenih u 2016. i 2017. god. (sa podacima o struč. spremi, rad. mjestu itd.) i inf. o kvalifikacionoj strukturi pri zapošljav. u periodu 2010.-2018. god. i radno mjesto, te trenutna kvalif. i poslovi koje obavljaju zaposleni iz tog perioda

 

 

5.

Fuad Imamović 

Dostavljanje informacije o ukupnim dugovanjima za socijalnu zaštitu fizičkim licima za sve oblike socijalne zaštite koja se isplaćuje sa nivoa TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak  

03.07.2018.

6.

Mirsad Selimović

Dopuna odgovora na poslan. pitanje sa 50. sjed.: koje se odnosilo na inicijativu za izmjene i dopune načina propisivanja lijekova sa esencijalne liste i inzulinoterapije

Ministarstvo zdravstva

27.06.2018.

7.

Mirsad Selimović

Pravna snaga zaključaka Vlade TK

Vlada TK

21.06.2018.

8.

Nedžad Šećić

Dopuna odgovora na poslan. pitanje sa nastavka 51. sjed.: realizacija projekta južnog dijela vodovoda u općini Gradačac, u smislu da li projekat neće biti nikako realizovan ili neće biti realizovan dok općina Gradačac ne dostavi validnu dokumentaciju

Ministarstvo poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

26.07.2018.

9.

Nedžad Šećić

Postojanje akta kojim se reguliše pitanje ishrane učenika u srednjim i osnovnim školama

 

 

10.

Mirza Omerdić

Inicijativa: poduzimanje aktivnosti u cilju regulisanja prilaza i ulaza u dvorište područne osnovne škole Donja Lohinja, općina Gračanica (vertikalnih i horizontalnih saobraćajnih znakova u blizini iste te dovršetak trotoara koji vodi iz mjesne zajednice prema školi).

 

 

11.

Midhat Čaušević

Inicijativa: obezbjeđenje sredstava iz vodnih naknada za sanaciju vodovoda u gradu Kladnju i naseljenom mjestu Stupari selo

Ministarstvo poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

26.07.2018.

12.

Midhat Čaušević

Inicijativa: poduzimanje aktivnosti u cilju rješavanja statusa šehidskog spomen obilježja – Stanovi općina Kladanj

Ministarstvo za boračka pitanja

20.06.2018.

13.

Midhat Čaušević

Raspisivanje javng konkursa za prijem trećeg vozača u  Skupštini-Službi Skupštine TK

Skupština TK

07.06.2018.

 

 

14.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: poduzimanje aktivnosti (zapošljavanje novih zaposlenika u kantonalnim službama PIO/MIO) u  cilju smanjenja perioda čekanja na donošenje rješenja o početku isplate penzije

 

 

15.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: nabavka opreme za poslovnice JP Elektroprivrede BiH u svim općinama Federacije (opreme,mašina i uređaja) za izvođenje radova za instaliranje novih priključaka, izmiještanje linija i drugih poslova na elektrodistributivnoj mreži

FBiH Vlada

25.09.2018.

16.

Izet jajičević

Dostavljanje podataka o ukupnim primanjima uposlenika na Univerzitetu u Tuzli u posljednje tri godine

Univerzitet u Tuzli

13.06.2018.

17.

Mirsad Selimović

Inicijativa: vezano za obavljanje sistematskih pregleda djece u svim obrazovnim ustanovama

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvo zdravstva TK

- ZZO TK

 

27.06.2018.

13.07.2018.

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA NASTAVKA 51. SJED. SKUPŠTINE TK ODRŽANE 07.05.2018. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

              Poslaničko pitanje, Inicijativa        

      (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                    Organ kome je upućeno                                             

         Odgovor

1.

Fuad Imamović

Dostavljanje informacije o planiranim ulaganjima na području općine Kladanj u 2018. godini

Vlada TK

30.05.2018.

2.

Fuad Imamović

Inicijativa: za održavanje tematske sjednice Skupštine TK,  na temu rezultati učešća predstavnika Skupštine TK u Domu naroda Parlamenta FBiH

Kolegij Skupštine TK

 

3.

Dževad Hadžić

Inicijativa: koja se odnosi na pripremanje i dostavljanje poslanicima, radi razmatranja na narednoj sjednici Skupštine,  informacije o zagađenju rijeke Spreče usljed izlijevanja otrovnih hemikalija iz odlagališta Fabrile sode Lukavac sa mjerama za prevazilaženje ovog problema

Vlada TK

 

4.

Dževad Hadžić

Dostavljanje podataka za zadnje 4 godine, o uplaćenim i utrošenim sredstvima po godinama i po namjeni za svaku opštinu i to: za vodne naknade, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, zakup poljoprivrednog zemljišta i naknadu za šume

Ministarstvo poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

5.

Dževad Hadžić

Inicijativa: koja se odnosi na pripremanje i predlaganje Skupštini TK izmjena zakonskih propisa koji ograničavaju primjenu Deklaracije o radničkim pravima

Vlada TK

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

12.06.2018.

6.

Midhat Čaušević

Poduzimanje aktivnosti i dostavljanje informacije po pitanju zaštite radničkih prava, radnika „Remontmontaža d.d. Tuzla

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

18.07.2018.

7.

Midhat Čaušević

Ponovljeno posl. pitanje sa 43. sjed.- 06.11.2017.: (koje se odnosi na konkursnu proceduru za prijem uposlenika u Službu koji je dva puta poništavan), te  ovim putem ponovo zatražio dostavljanje odgovora

JU Služba za zapošljavanje TK

28.05.2018.

8.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na saniranje i uređenje vanjskog dijela zgrade Elektrotehničke škole u Tuzli

Ministarstvo obrazovanja i nauke

13.06.2018.

9.

Sabid Zekan

Inicijativa: koja se odnosi na stvaranje pretpostavki, kadra i kapaciteta za kontrolu genetski modificirane hrane

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.07.2018.

10.

Sabid Zekan

Inicijativa: koja se odnosi na poduzimanje aktivnosti za izmjene zakonske regulative kako bi se omogućila veća zaštita stanovništva od zaraznih bolesti prije svega sistematska zaštita putem vakcinacije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

 

 

 

 

11.

Sabid Zekan

Ponovljeno posl. pitanje sa 36. sjed. i 41. sjed.: dostavljanje procjene o tome koliko TK odnosno građani TK na indirektan način finansiraju dio Federacije koji je pod kontrolom Sarajevskog kantona i područja bivše hrvatske zajednice Herceg Bosna odnosno koliko Vlada Federacije BiH oštećuje Tuzlanski kanton

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija

25.05.2018.

27.09.2018.

12.

Izet Jajičević

Pitanje povrata ili prenosa finansijskih sredstava od osiguravajućih kuća na podignute komercijalne kredite građana u bankama Federacije BiH

Agencija za bankarstvo                                                        Agencija za osiguranje Federacije BiH

Agencija za osiguranje u BiH

28.05.2018.

01.06.2018.

18.07.2018.

13.

Izet Jajičević

Inicijativa: koja se odnosi na osnivanje JU Centar za autizam odnosno izradu elaborata o opravdanosti osnivanja ove ustanove

Vlada TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak  

 

20.06.2018.

14.

Asmir Hasić

1.Uložena sredstava u projekte izgradnje kružnih tokova

   u Donjim i Gornjim Dubravama                                               2.Završetak izgradnje ulaza u Živinice sa zapadnog

   dijela općine

JU Direkcija regionalnih cesta TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja                       

20.06.2018.

15.

Nedžad Šećić

Tok aktivnosti oko sporazuma o načinu prenosa sredstava iz vodnih naknada radi realizacije projekta vodosnadbijevanja Gradačac iz programa sredstava vodnih naknada, za koje je Skupština TK odlukom dala saglasnost

Ministarstvo poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

30.05.2018.

16.

Senad Alić

Inicijativa: da pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Zakon o dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona kojim bi 28. septembar, Dan odbrane Čelića - „Bitka za Frigos“, bio utvrđen kao značajan datum za Tuzlanski kanton

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Ministarstvo za boračka pitanja TK                 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 50. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 29.03.2018. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

              Poslaničko pitanje, Inicijativa        

      (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                   Organ kome je upućeno                                    

         Odgovor

1.

Izet Jajičević

Urgencija na pitanje sa 41. sjed. Skupštine koje se odnosilo  na dostavljanje podataka o efektima Zakona o šumama, te ponovo zatražio dostavljanje odgovora

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

2.

Izet Jajičević

Uređenje prostora ispred studentskog centra i  fakultetskih zgrada

JU Univerzitetu u Tuzli                                      Gradu Tuzla                                                                           Vladi Kantona

 

3.

Midhat Čaušević

Dopuna odgovora na poslan. pitanje sa 45. sjed.:

Izmjena zakonskih rješenja u vezi ostvarivanja prava na uvećani dječiji dodatak i prevoz za osobe starije od 27 godina života a koje su u stanju osoba sa poteškoćama u razvoju

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

23.04.2018.

4.

Amila Hodžić

Dopuna odgovora na poslan. inicijativu sa 46. sjed.: nastavak realizacije projekta toplifikacije općine Živinice, te Ministarstvu ponovo upućuje istu inicijativu

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

5.

Jasmin Rahimić

Inicijativa: koja se odnosi na izradu dokumenta sa tabelarnim pregledom trenutnog stanja svih obaveza prema korisnicima (novčanih dodataka i drugih primanja) odnosno prava koja građani koriste putem ovog Ministarstva

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak                  

24.04.2018.

6.

Nedžada Avdić

Realizacija inicijative za nabavku stomatološke stolice i pružanje ovih usluga osobama sa posebnim potrebama

Ministarstvu zdravstva

24.04.2018.

7.

Nedžada Avdić

Realizacija zaključka Skup. Kant.od 29.12.2017. godine koji se odnosio na  uvrštavanje lijeka „Clexan“ u Pozitivnu listu lijekova TK

Ministarstvu zdravstva

 

8.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: koja se odnosi na sklapanje ugovora direktora srednjih škola sa poslodavcima u čijim firmama učenici treba da odrađuju praktičnu nastavu

Ministarstvu obrazovanja i nauke              direktorima srednjih škola na području TK

 

9.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: koja se odnosi na izgradnju autobuskih stajališta na magistralnom putu M4 na dionici Tuzla-Kalesija u naseljenom mjestu Simin Han i Petrovice Gornje

MUP-a, Policijskoj stanici Istok                                                     Policijskoj upravi Kalesija

25.04.2018.

10.

Nedžad Šećić

Pravo direktora škola na sazivanje proširenog roditeljskog sastanka van škole odnosno zgradama koje ne pripadaju školi

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

11.

Narcisa Šiljegović

Implementacija odluke o zdravstvenom osiguranju neosigurane djece

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12.

Asmir Hasić

Dostavljanje plana investicija kada su u pitanju ceste i putevi u nadležnosti Direkcije, za 2018. god.

JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

20.04.2018.

13.

Asmir Hasić

Inicijativa: koja se odnosi na reviziju dodjele na korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području TK

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

14.

Asmir Hasić

Inicijativa: koja se odnosi na rekonstrukciju OŠ Gornje Živinice iz sredstava za kapitalna ulaganja

Ministarstvu obrazovanja i nauke

23.04.2018.

15.

Fuad Imamović

Realizacija njegove inicijative za izmjenu Pravilnika za raspodjelu sredstava vodnih naknada

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

25.04.2018.

16.

Fuad Imamović

Način utroška sredstava koje prikuplja Direkcija regionalnih cesta

JU Direkcija regionalnih cesta TK

20.04.2018.

17.

Fuad Imamović

Inicijativa: koja se odnosi na izmjenu Zakona o šumama

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

18.

Fuad Imamović

Inicijativa: koja se odnosi na izmjene pedagoških standarda i normativa

Pedagoškom zavodu TK

 

19.

Mirsad Selimović

Inicijativa: koja se odnosi na omogućavanje studentima Univerziteta u Tuzli besplatno korištenje gradskog prevoza na području grada Tuzle

Vladi Kantona                                                              Ministarstvu obrazovanja i nauke                                          Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

20.

Mirsad Selimović

Promjene doktrinarnog pristupa u propisivanju lijekova i to inzulina i valsartana koji se nalaze na esencijalnoj listi i mogu se dobiti samo uz prijedlog i preporuku subspecijalista, kardiologa i endokrinologa

Ministarstvu zdravstva

19.04.2018.

21.

Mirza Omerdić

Inicijativa: koja se odnosi na rješavanje desetogodišnjih problema kupaca stanova  u stambeno-poslovnoj zgradi 15 maj u Tuzli

Gipromu d.o.o.

JU Direkciji za izgradnju Tuzla

Gradu Tuzla

 

22.

Mirza Omerdić

Inicijativa: koja se odnosi na odobravanje programa Zavoda zdravstvenog osiguranja za uvrštavanje lijekova na esencijalnu listu koji se odnosi na liječenje oboljelih od plućne hipertenzije

Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

17.04.2018.

23.

Mirza Omerdić

Informacije o zagađenosti Sprečkog polja

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Vladi Kantona

 

24.

Muamer Zukić

Inicijativa: koja se odnosi na sačinjavanje i dostavljanje poslanicima informacije o stanju škola na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

25.

Muamer Zukić

Mogućnost kandidiranja na predstojećim opštim izborima, osobe koja javno u svojim istupima negira ovu državu

Centralnoj izbornoj komisiji BiH

18.04.2018.

26.

Rasim Dostović

Inicijativa: koja se odnosi na sagledavanje stanja i iznalaženje načina za pomoć proizvođačima jagoda u Čeliću

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

27.

Rasim Dostović

Dostavljanje podataka o izdvajanjima za poticaje u poljoprivredi od 2008. godine zaključno sa 2017. godinom

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede                

 

28.

Lejla Didik Sarajlić

Dostavljanje poslanicima programa ili plana investicija, te odgovora o toku aktivnosti u vezi sa kreditnim zaduženjem Direkcije regionalnih cesta TK u iznosu od 20 miliona KM, na koje je Skupština TK dala saglasnost

Ministarstvu finansija                                                                 Direkciji regionalnih cesta TK                

20.04.2018.

20.04.2018.

29.

Nerminke Aljukić

Inicijativa: za osnivanje studijskog programa “Psihologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

-  Ministarstvu obrazovanja i nauke  

- JU Univerzitetu u Tuzli                                                  

 

30.

Rasima Dostović      Azre Kahrimanović Jasmine Lugavić  Mirsada Bećića

Inicijativa: za napad eksplozivnom napravom na ugostiteljski objekat „QM“ u Banovićima, koji se desio dana 17.2.2018. godine u 20,30 sati, u kojem se nalazilo više od 200 mladih osoba

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- MUP-a                   

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 46. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 29.01.2018. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

            Organ kome je upućeno                     

       Odgovor

1.

Jasmin Rahimić

Inicijativa: koja se odnosi na rješavanje pitanja zagađenosti zraka općina Živinice, Tuzla i Lukavac.

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

07.02.2018.

2.

Fuad Imamović

Inicijativa: koja se odnosi na provođenje inspekcijskog nadzora bezbijednosti učenika u osnovnim i srednjim školama zbog prisustva većeg broja pasa lutalica u krugu škola

 

 

3.

Fuad Imamović

Dostavljanje informacije o broju zaposlenih u 2016. i 2017. godini (sa podacima o stručnoj spremi, radnom mjestu itd.) i informacije o kvalifikacionoj strukturi pri zapošljavanju u periodu 2010.-2018. godina i radno mjesto, te trenutna kvalifikacija i poslovi koje obavljaju zaposleni iz tog perioda

 

 

4.

Muamer Zukić

Inicijativa: koja se odnosi na sagledavanje cjelokupnog stanja, sačinjavanje analize, informacije i prijedloga mjera u vezi sa odlaskom građana iz Tuzlanskog kantona

Kolegiju Skupštine TK

31.01.2018.

5.

Amila Hodžić

Inicijativa: koja se odnosi na nastavak realizacije projekta toplifikacije općine Živinice

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

07.02.2018.

6.

Amila Hodžić

Inicijativa: koja se odnosi na vodosnabdjevanje općine Živinice

 

 

7.

Midhat Čaušević

Mogućnost smanjenja udaljenosti (broja kilometara) koji je sada definisan kao preduslov da bi se stanovalo u Studentskom centru

Univerzitetu u Tuzli – Studentski centar                

09.02.2018.

8.

Midhat Čaušević

Realizacija zaključka Skupštine TK broj: 01-02-411-17/17 od  26.7.2017. godine. (revidiranje nastavnog plana i programa iz nastavnog predmeta Historija za VIII i IX razred osnovne škole)

 

 

9.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na uposlene i buduće upošljavanje u Policijskoj stanici Kladanj, osoba sa područja drugih općina

 

 

 

 

 

 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 45. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 29.12.2017. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

            Organ kome je upućeno                      

       Odgovor

1.

Nerminka Aljukić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 42. sjed.: u okviru izjašnjenja na odgovor dostavljen od Univerziteta u Tuzli (u vezi inicijative o formiranju odsjeka psihologija), zatražila dopunu odgovora u smislu koja je pravna prepreka da se usvoji program o formiranju odsjeka psihologija i da joj se dostavi zapisnik sa sjednice naučno-nastavnog vijeća Univerziteta iz oktobra mjeseca

 Univerzitetu u Tuzli                

30.01.2018.

2.

Jasmin Rahimić

Dopuna odgovora na poslaničku inicijativu sa 44. sjed.: u okviru izjašnjenja na odgovor dostavljen od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice (u vezi inicijative za rješavanje problema toplifikacije grada Živinica), dopunio inicijativu na način da je zatražio od premijera Tuzlanskog kantona da se uključi u rješavanje ovog pitanja

                   

 

3.

Jasmin Rahimić

Inicijativa: koja se odnosi na izmjene Odluke o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova odrađivanja pripravničkog staža svršenih studenata iz reda boračke populacije

Ministarstvu za boračka pitanja

19.01.2018.

4.

Dževad Hadžić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 42. sjed.: u okviru izjašnjenja na odgovor dostavljen od ZZO TK  (u vezi sa inicijativama i pitanjima poslanika iznesenim u okviru razmatranja Izmjena i dopuna Finan. plana ZZO TK za 2017. god. sa 42. sjed. Skup., pitanje pod brojem 7.), zatražio dopunu odnosno konkretan odgovor na pitanje koje se odnosilo na smanjenje broja timova porodične medicine i na koji način se to kontroliše obzirom da stanovništvo odlazi iz BiH

ZZO TK

30.01.2018.

5.

Dževad Hadžić

Inicijativa: koja se odnosi na izmjene Odluka o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u RS u javnim zdravstvenim ustanovama na području TK

Ministarstvu zdravstva                                                                                                                                 

 

02.02.2018.

6.

Midhat Čaušević

Da li je u prethodnom periodu bila pokrenuta procedura za izmjenu zakonskih rješenja koja regulišu da osobe sa napunjenih 27 godina života, a pripadaju kategoriji osoba sa poteškoćama u razvoju, imaju nastavak benefita u dijelu onog što je uvećani dječiji dodatak odnosno prevoz od mjesta boravka do, da li škole ili centra odnosno udruženja u koji dolaze?

 

 

7.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na uvrštavanje u plan kapitalnih ulaganja u 2018. godini, sredstava za završetak sportske dvorane u Kladnju

Ministarstvu finansija

Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

23.01.2018.

19.02.2018.

8.

Midhat Čaušević

Saznanja i eventualno poduzete aktivnosti po pitanju natpisa iz medija o odlaganju i spaljivanju otpada u Dubravama Gornjim, općina Živinice

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

Općina Živinice

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove                                                          

23.01.2018.

02.02.2018.

15.02.2018.

9.

Sabid Zekan

Traži provođenje inspekcijskog nadzora 2. januara i dostavljanje obavijesti o istom a po pitanju nelegalnog angažmana radnika u realnom sektoru na taj dan

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove                                                           

15.02.2018.

10.

Fuad Imamović

Traži se informacija o tome da li je donesena odluka Vlade Kantona o plaćanju stanarine za stanovanje u tzv. holandskim kućama u Kladnju

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

29.01.2018.

11.

Fuad Imamović

Obveznice za ratne odštete

Ministarstvu finansija

Federalnom ministarstvu finansija

23.01.2018.

09.02.2018.

12.

Izet Jajičević

Vođenje evidencije, čuvanje, transportovanje, odlaganje ili spaljivanje, te nadzor nad tim aktivnostima sa aspekta poštivanja propisa o zaštiti životne okoline, a po pitanju medicinskog otpada

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

Ministarstvu zdravstva                                                                                                                                 

 

29.01.2018.

07.02.2018.

 

13.

Izet Jajičević

Postavljanje turističkih obilježja, putokaza i turističkih karti

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

07.02.2018.

14.

Lejla Vuković

Zaštita identiteta djece zbog medijskog eksploatisanja pitanja otvaranja javne kuhinje za djecu

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

26.01.2018.

15.

Fuad Hadžimehmedović

Otpust duga od million i pedeset hiljada konvertibilnih maraka Vladi TK od strane ZZO TK

Ministarstvu finansija

Ministarstvu za boračka pitanja

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

ZZO TK

23.01.2018.

26.01.2018.

26.01.2018.

30.01.2018.

16.

Nedžada Avdić

Urgencija na posl.inicijativu sa 42. sjed.: u okviru izjašnjenja na odgovore na poslanička pitanja i inicijative istakla da nije dobila odgovor od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na inicijativu koja se odnosila na rješavanje problema devet ljudi, odnosno omogućavanja istim ostvarivanja prava na rad, obezbjeđenjem taksi štanda u Tuzli, te ponovo zatražila dostavljanje odgovora

 

 

17.

Nedžada Avdić

Inicijativa: za uvrštavanje lijeka „Clexan“ u Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Ministarstvo zdravstva                                                               

 

18.

Grupa poslanika: Mirsad Bećić, Azra Kahrimanović, Rasim Dostović i Jasmina Lugavić

Inicijativa: za izmjenu člana 13. stav. (4) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, na način da se sufinansiranje prevoza učenika vrši za učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od 2 km

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Ministarstvo obrazovanja i nauke                                                             

 

19.

Mirza Omerdić

Inicijativa: da Skup. TK traži od dekana Pravnog i Ekonomskog fak. Univerziteta u Tuzli da do 31.1.2018. godine, okončaju procedure prijema u radni odnos asistenata iz reda studenata najvećeg univerzitetskog priznanja, a u skladu sa „Konkursom za izbor u saradničko zvanje asistenata i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na fakultetima Univerziteta u Tuzli, iz reda diplomiranih studenata nosilaca najvećeg priznanja „Zlatna plaketa Student generacije“, Univerziteta u Tuzli“, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 16.3.2017. godine i da Skup. TK traži od KUIP da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor vezano za okončanje procedura po prethodno navedenom konkursu.

 

Zaključkom Skupštine:

- JU Univerzitet u Tuzli Pravni fakultet

- JU Univerzitet u Tuzli Ekonomski fakultet 

- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove                                                          

 

25.01.2018.

 

26.01.2018.

20.

Mirsad Selimović

Inicijativa: koja se odnosi na intoniranje himne BiH na početku svake sjednice Skup. TK, odnosno sjednica gradskog i općinskih vijeća na području TK, u skladu sa zakonom

Zaključkom Skupštine:

-Gradsko vijeće,Kolegij Gradskog vijeća Tuzla

-Općina Kalesija

 

19.01.2018.

09.02.2018.

21.

Mirsad Selimović

Inicijativa: koja se odnosi na iznalaženje mogućnosti za nabavku dijagnostičke i terapijske opreme za potrebe UKC Tuzla, Opće bolnice Gračanica, Banje Ilidža i domova zdravlja na području TK, iz sredstava predviđenih za  kapitalna ulaganja u 2018. godini, u iznosu od 10 miliona konvertibilnih maraka

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

 

 

22.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: za izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih  (člana 11),  na način da se u uslovima za osnivanje Centra i ostalih organizatora obrazovanja odraslih definiše mogućnost za osnivanje škole stranih jezika sa minimalno jednim zaposlenikom po jednoj vrsti stranog jezika

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

 

 

 

 

 

 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 44. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 30.11.2017. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                   Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Lejla Vuković

Inicijativa: dostavljanje izvještaja o realizaciji tačke 4. zaključka Skupštine TK broj: 01-02-154-10/17 od 16.3.2017. god., koja se odnosila na pokretanje procedure za izradu elaborata o opravdanosti za osnivanje novih studijskih programa, odsjeka i fakulteta kao što su: poljoprivredni, tekstilni, turizam, diplomatija i međunarodni odnosi, stomatologija, građevinski fakultet i slično

Vladi Kantona                                                                         Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

2.

Lejla Vuković

Dostavljanje podataka o građanima Tuzlanskog kantona koji su napustili BiH

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

08.01.2018.

3.

Suad Salibašić

Ulaganje novčanih sredstava u rekonstrukciju i izgradnju putnih pravaca na području općine Lukavac u periodu 2015.-2017. godina

Direkciji regionalnih cesta TK

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja 

25.12.2017.

03.01.2018.

4.

Suad Salibašić

Inicijativa: izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog puta M4, na ulazu u Lukavac

JU Direkciji regionalnih cesta TK

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja 

09.02.2018.

5.

Fuad Imamović

Izmjene pravilnika o zapošljavanju u osnovnom i srednjem obrazovanju u dijelu kriterija i bodovanja trudnica na konkursima

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

09.01.2018.

6.

Fuad Imamović

Inicijativa: zatražio da Ministarstvo uputi inicijativu federalnoj Direkciji cesta, a koja se odnosi na izgradnju pješačke staze u dijelu naselja Stupari i rekonstrukciju krivine na stotom metru od autobuskog stajališta Crijevčići prema Tuzli, na području općine Kladanj

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

 

 

7.

Fuad Imamović

Ponovo zatražio odgovor na pitanje vezano za uknjižavanje i davanje stanarskog prava nad pet stanova u zgradi na pijaci u Kladnju

Ministarstvu pravosuđa i uprave

 

8.

Fuad Imamović

Ponovljeno prošireno poslaničko pitanje sa 43. sjed.: (na pitanje koje se odnosilo na poduzimanje aktivnosti po pitanju sprečavanja favorizovanja određenog broja vještaka u vještačenju predmeta u sudskim postupcima), izrazio nezadovoljstvo odgovorom i proširio poslaničko pitanje na način da traži od Vlade Kantona odgovor o tome koji su državni službenici u Vladi Kantona i svim institucijama sudski vještaci i da li na dan vještačenja ostvaruju dnevnicu na poslu?

Vladi TK

 

9.

Lejla Didik-Sarajlić

Mogućnost odnosno zakonsko regulisanje istovremenog obnašanja funkcija savjetnika nosioca javnih funkcija  i članova školskih odbora

premijeru Kantona

 

10.

Jasmin Rahimić

Inicijativa: nastavak rješavanja problema zagrijavanja gradskog jezgra Živinica

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

Vladi TK

15.12.2017.

11.

Midhat Čaušević

Inicijativa: uvrštavanje u Program rada Skupštine TK za 2018. godinu, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

Kolegiju Skupštine

 

12.

Midhat Čaušević

Poduzete aktivnosti po inicijativi koja se odnosila na izmjene i dopune nastavnog plana i programa za tehničke i stručne škole na području TK odnosno izmjene i dopune pedagoških standarda

Pedagoškom zavodu TK

22.12.2017.

13.

Midhat Čaušević

Dodjela i utrošak namjenskih sredstava dodijeljenih sa viših nivoa vlasti u periodu od 2000.do2017.god.

Općini Kladanj

 

 

 

14.

Slađan Ilić

Dostavljanje podataka o izvršenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama po pitanju “rada na crno” u privrednim i drugim subjektima u prvih devet mjeseci tekuće godine

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

27.12.2017.

15.

Slađan Ilić

Dostavljanje podataka o tome koja javna preduzeća, javne ustanove i druge institucije čiji je osnivač TK ne izmiruju redovno obaveze za PIO, te ukoliko takvih ima o koliko radnika se radi i koliki je iznos eventualnog duga po tom osnovu

Vladi Kantona                                                               

 

16.

Nedžad Šećić

Prava građana na  recepte i  lijekove koji se nalaze na esencijalnoj listi lijekova

Ministarstvu zdravstva

18.12.2017.

17.

Muamer Zukić

Inicijativa: nastavak izgradnje trotoara u naselju Priluk općina Živinice, duž regionalnog puta R455a

Direkciji regionalnih cesta TK

20.12.2017.

18.

Muamer Zukić

Inicijativa: donošenje deklaracije odnosno rezolucije kojom bi Skupština TK izrazila svoj stav i odredila politiku svog djelovanja prema Podrinju odnosno povratnicima u Podrinju

predsjedniku Skupštine                                               premijeru Kantona

 

19.

Muamer Zukić

Inicijativa: razmatranje pitanja izmjena Poslovnika Skupštine TK u smislu da se  poslanička pitanja i  inicijative postavljaju odnosno podnose  na kraju sjednice Skupštine

predsjedniku i Kolegiju Skupštine

 

20.

Izet Jajičević

Dostavljanje podataka o broju pacijenata, usluga, troškova, efekata, radno-pravnog statusa ljekara i medicinskog osoblja itd. u privatnoj poliklinici “Vaše zdravlje” u naselju Sjenjak u Tuzli u odnosu na UKC Tuzla, za period od 1.1. do 1.11.2017. godine

Zavodu zdravstvenog osiguranja 

Ministarstvu zdravstva                                                                                                                                 UKC Tuzla

12.01.2018.

21.

Asmir Hasić

Ponovljena inicijativa sa 43. sjed. :održavanje tematskih sjednica Vlade i Skupštine TK, na temu - zaustavljanja odlaska građana TK u druge zemlje

predsjedniku i Kolegiju Skupštine                                  premijeru Kantona

 

 

 

22.

Amila Hodžić

Inicijativa: postavljanje svjetlosne signalizacije u blizini škole u MZ Dubrave Gornje na magistralnom putu R469 Živinice - Međaš

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja  Direkciji regionalnih cesta TK

 

23.

Izet Jajičević

Inicijativa: za izmjenu člana Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u pogledu mogućnosti prelaska nastavnika iz škole u školu (sa prostora Republike Srpske u Federaciju BiH)

 

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK                                                                           - Ministarstvu obrazovanja, nauke, culture i sporta

 

 

24.

Klub poslanika Stranke za BiH

Inicijativa: da putem organa upravljanja (Nadzornog odbora i Uprave) JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. izvrše pravosnažnu presudu Kantonalnog suda u Tuzli, koja se odnosi na vraćanje nezakonito smijenjenog direktora Mujačić Eseda, na mjesto direktora JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK                                                                           - Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

 

25.

Klub poslanika Stranke za BiH

Inicijativa: radi ostvarivanja prava na imovinu i zaštitu građanskih prava u vezi stambeno-poslovnog objekta “15 MAJ” u Tuzli

Zaključkom Skupštine:

- MUP-a

- Grad Tuzla                                                                          - Kantonalno tužilaštvo TK

 

 

15.12.2017.

26.

Slađan Ilić

Inicijativa: traži od Upravnog odbora ZZO TK da ne povećava iznos godišnje premije zdravstvenog osiguranja

Zaključkom Skupštine:

- ZZO TK

- Vladi TK

- Ministarstvu finansija                                                               

 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 43. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 06.11.2017. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                   Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Sabid Zekan

Inicijativa: koja se odnosi na zakazivanje sjednice Skupštine TK, hitnog karaktera, na temu - stanje u zdravstvenom sistemu u Tuzlanskom kantonu

Kolegiju Skupštine

 

2.

Asmir Hasić

Inicijativa: koja se odnosi na izgradnju pješačke staze na dijelu puta koji prolazi kroz Šeriće -  dionica u Bučiku

Vladi Kantona                                                                             Direkciji regionalnih cesta

 

3.

Asmir Hasić

Inicijativa: koja se odnosi na održavanje tematskih sjednica Vlade i Skupštine TK, na temu - zaustavljanja odlaska građana TK u druge zemlje

Vladi Kantona                                                     Skupštini TK

 

4.

Asmir Hasić

Inicijativa: koja se odnosi na odobravanje sredstava za završetak izgradnje Vodovoda u MZ Šerići, naselje Bučik

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

08.12.2017.

5.

Midhat Čaušević

Konkursna procedura za prijem uposlenika u Službu koji je dva puta poništavan

JU Službi za zapošljavanje TK

 

6.

Midhat Čaušević

Održavanje svečanih sjednica Skupštine u povodu obilježavanja Dana nezavisnosti i Dana državnosti BiH na taj dan a ne dan prije

Kolegiju odnosno predsjedniku Skupštine TK

 

7.

Midhat Čaušević

Poduzimanje aktivnosti po pitanju sigurnosti saobraćaja na području općine Kladanj

Ministarstvu unutrašnjih poslova

22.11.2017.

8.

Nedžad Šećić

Davanje saglasnosti na program gospodarenja poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu države, a koje se vodi pod d.o.o. “Napredak”.

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

28.11.2017.

9.

Fuad Imamović

Poduzimanje aktivnosti po pitanju sprečavanja favorizovanja određenog broja vještaka u vještačenju predmeta u sudskim postupcima

Ministarstvu pravosuđa i uprave

21.11.2017.

10.

Fuad Imamović

Izmjene Pedagoških standarda u  dijelu broja učenika u spojenim razredima

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Pedagoškom zavodu TK

28.11.2017.

 

11.

Fuad Imamović

Inicijativa: koja se odnosi na izgradnju sportskog poligona pored OŠ Stupari, Dubrave i ograđivanje istog školskog objekta

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14.12.2017.

12.

Fuad Imamović

Inicijativa. koja se odnosi na izmjene zakona i podzakonskih akata koji regulišu raspodjelu sredstava od vodnih naknada po općinama, na način da saglasnost na projekte ulaganja tih sredstava daju i općinska vijeća

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

Vladi TK

29.11.2017.

13.

Mirsad Selimović

Inicijativa: koja se odnosi na obezbjeđenje sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu za izgradnju ambulante u Tojšićima u iznosu od 200 hiljada KM

Ministarstvu zdravstva

15.11.2017.

14.

Mirsad Selimović

Inicijativa: koja se odnosi na dostavljanje informacije o statusu putne komunikacije Međaš-Živinice

JU Direkciji regionalnih cesta TK

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja 

09.02.2018.

15.

Klub poslanika SDP u Skupštini TK

Inicijativa: da se poljoprivredni proizviđači sa TK oslobode plaćanja zakupa državnog polj. zemljišta za 2017. god. na prostoru TK u procentu od 30% sredstava zakupa, a koja pripadaju kantonu

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK                                                                           - Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

 

11.12.2017.

 

 

 

 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 42. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 30.10.2017. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                   Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Zijad Suljkanović

Ponovljena inicijativa sa 41. sjed. - URGENCIJA:  izmjene i dopune  Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Vladi Kantona                                                                            Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

2.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: pokretanje revizije zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona

Vladi Kantona                                                               Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

3.

Nerminka Aljukić

Dopuna odgovora na poslaničku inicijativu sa 40. sjed.:(koja se odnosila na osnivanje studijskog programa Psihologija na Filoz. fak. Univerziteta u Tuzli), u smislu da li je formirana komisija koja će ispitati sve zakonske akte i stanje po ovom pitanju, da li se sastala,  do kojih odgovora se došlo i koje aktivnosti su poduzete i poslaničko pitanje KUIP:  vezano za broj zaposlenih psihologa-pedagoga u centrima za socijalni rad i njihov rad u skladu sa zakonom

Univerzitetu u Tuzli

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 

01.12.2017.

14.12.2017.

4.

Nedžada Avdić

Ponovljeno pitanje sa 41. sjed. – URGENCIJA:  nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama

Ministarstvu zdravstva

09.11.2017.

5.

Nedžada Avdić

Inicijativa: rješavanje problema devet ljudi, odnosno omogućavanja istim ostvarivanja prava na rad, obezbjeđenjem taksi štanda u Tuzli

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja                                                                  Ministarstvu za boračka pitanja                                                        Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla

15.11.2017.

6.

Nedžada Avdić

Dostavljanje podataka o koncesionim ugovorima i prihodima od koncesije za eksploataciju kisele vode na izvorištu Kiseljak od 1996. godine do danas

Komisiji za koncesije

29.11.2017.

7.

Dževad Hadžić

Zatražio odgovore na pitanja koja je postavio u okviru diskusije o Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu, koji je razmatran na 41. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona

ZZO TK

01.12.2017.

8.

Dževad Hadžić

Zatražio odgovore na pitanja koja je postavio u okviru diskusije o Zakonu o izmjenama Zakona o pružanju pravne pomoći, koji je razmatran na 40. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona

Ministarstvu pravosuđa i uprave

13.11.2017.

9.

Dževad Hadžić

Inicijativa: uvrštavanje u plan kapitalnih investicija za 2018. godinu izgradnja fiskulturne dvorane za Osnovnu školu Kalesija Centar

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

10.

Fuad Imamović

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 38. sjed.: finansiranje puta prema Muškoj vodi, zatražio dopunu odgovora u smislu  održavanja i ulaganja za ovu dionicu kao i za sve ostale regionalne ceste

JU Direkciji regionalnih cesta TK                                                      Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

11.

Fuad Imamović

Inicijativa: hitna izmjena pedagoških standarda u dijelu koji se odnosi na minimalan broj učenika u razredima

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

12.

Fuad Imamović

Obavljanje prethodnih priprema u vezi prekategorizacije i predaje cesta u skladu sa federalnom odlukom o kategorizaciji cesta

Direkciji regionalnih cesta TK

 

 

13.

Fuad Imamović

Ulaganja u objekte osnovnog obrazovanja i to konkretno u područne škole Crijevčići i Brlošci (a posebno u školu Brlošci) u periodu 2010.-2017. godina

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24.11.2017.

14.

Mirsad Bećić

Inicijativa: donošenje Odluke Vlade Kantona o subvenciji troškova prevoza učenika za školsku 2018/2019. godinu za udaljenost veću od  2 kilometra

Vladi Kantona                                                                        Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i  sporta

 

15.

Jasmin Rahimić

Inicijativa: poduzimanje aktivnosti u cilju povećanja stepena kontrole poštivanja saobraćajnih propisa

Ministarstvu unutrašnjih poslova

14.11.2017.

16.

Midhat Čaušević

Inicijativa: uključivanje Ministarstva u proceduru dostavljanja odgovora na poslaničko pitanje koje je postavio na prošloj sjednici, a odnosilo se na JP “Šume” TK

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

28.11.2017.

17.

Midhat Čaušević

Inicijativa: izrada jedinstvenog kataloga kulturno-historijskog nasljeđa na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

15.11.2017.

18.

Midhat Čaušević

Inicijativa: izrada ili dopuna jedinstvenog kodeksa i pravilnika ponašanja učenika, nastavnika i roditelja u školi i prostorima koji se mogu podvesti pod školske prostore

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i  sporta

 

19.

Muamer Zukić

Inicijativa: obezbjeđenje sredstava za izgradnju mosta na rijeci Spreči, na regionalnom putu R455A koji se povezuje sa magistralnim putem u naselju Suha u općini Živinice

Vladi Kantona                                                                      Direkciji regionalnih cesta TK

 

20.

Slađan Ilić

Dostavljanje informacije sa podacima o zaposlenim na neodređeno vrijeme, nastavnom i nenastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama u periodu 2013.-2017. godina, razvrstano po godinama, radnom mjestu, školi i normi časova

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i  sporta

17.01.2018.

 

 

21.

Slađan Ilić

Dostavljanje informacije sa podacima o rasporedu sredstava (doznačenih po presudi od Elektroprivrede), po opštinama i gradu Tuzla,  tačnim iznosima i periodom isplate

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

15.11.2017.

22.

Slađan Ilić

Dostavljanje informacije sa podacima o broju noćenja ostvarenim na području TK u prvih  9 mjeseci ove godine razvrstano po opštinama i gradu Tuzli

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

13.11.2017.

23.

Lejla Didik Sarajlić

Inicijativa: utvrđivanje zakonitosti obnašanja funkcije predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta 

08.12.2017.

24.

Izet Jajičević

Vraćanje odnosno uređenje autobuskog stajališta na magistralnom putu Tuzla - Zvornik, mjesto Pogon, u Kalesiji Gornjoj

Direkciji regionalnih cesta TK                                                      JP Ceste Federacije BiH

14.11.2017.

25.

Izet Jajičević

Inicijativa: za  izmjene i dopune  Zakona o oružju i municiji TK

 

Zaključkom Skupštine:

- MUP-a 

- Vlada TK                             

 

27.11.2017.

26.

Komisije za jednakopravnost spolova

Inicijativa: za donošenje Zakona o pravima žrtava torture

Zaključkom Skupštine:

- Parlamentarnoj skupštini BiH                                 - Vijeću ministara BiH                                              - Ministrastvu za ljudska prava i izbjeglice BiH

 

 

 

 

 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 41. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 27.09.2017. GODINE

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                   Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Fuad Imamović

Dopuna odgovora na poslaničku inicijativu sa 40. sjed.: (koja se odnosila na iznalaženje rješenja za prijem učenika koji su bodovima ispunjavali uslove za prijem u Medicinsku školu), na način da mu se dostavi prva rang lista koja je izašla i lista za ostale učenike koji su primljeni nakon toga, po onom što je Vlada tražila od Medicinske škole

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

2.

Fuad Imamović

Broj studenata upisanih na javne i privatne fakultete sa područja Tuzlanskog kantona

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13.12.2017.

3.

Fuad Imamović

Događaji koji se dešavaju u posljednje vrijeme kao što su u OŠ Stupari, štrajkovi glađu vezani za zapošljavanje u obrazovnim institucijama, i za situaciju u osnovnoj područnoj školi “Brlošci” u kojoj učenici ne idu u školu već četiri dana

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19.10.2017.

4.

Fuad Imamović

Inicijativa: povećanje sredstava za hranu za osobe oboljele od celijakije i uvrštavanje nove pozicije i sredstava za “EpiPen” sterilnu otopinu za injekciju

ZZO TK

 

Ministarstvo zdravstva

19.10.2017.

15.12.2017.

27.10.2017.

5.

Asmir Hasić

Dopuna odgovora na poslaničku inicijativu sa 40. sjed.: (kojom je predloženo da se pri Policijskoj upravi Živinice, uspostavi policijska ispostava na zapadnom dijelu opštine, odnosno u Šerićima), na način da mu se dostave podaci o tome koliko je na zapadnom dijelu opštine Živinice u zadnjih pet godina bilo provala u tuđu imovinu, saobraćajnih nezgoda i nezgoda koje su završavale smrtnim slučajevima, te ostalih prekršaja i krivičnih djela

Ministarstvu unutrašnjih poslova

09.11.2017.

6.

Midhat Čaušević

Proslijeđivanje odgovora Minist.polj.,šum. i vod. i JKP Vod. i kanalizac. Tuzla, općini Kladanj na inicijativu sa 40. sjed.: zamjena azbestnih cijevi na području naseljenog mjesta Stupari općina Kladanj

Općini Kladanj

 

7.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na  poduzimanje aktivnosti u cilju prijema asistenata u radni odnos na Univerzitetu u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Univerzitetu u Tuzli

25.10.2017.

8.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na poduzimanje aktivnosti u cilju rješavanja “četvorostrukih” kombinacija u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13.11.2017.

9.

Midhat Čaušević

Poslovanje preduzeća u 2013., 2014., 2015. i 2016. godini

JP “Šume TK” d.d. Kladanj

 

10.

Sabid Zekan

Ponovljena urgencija na posl.pitanje sa 40. sjed.: (koje se odnosilo na liste čekanja u zdravstvu)

Ministarstvu zdravstva

11.10.2017.

11.

Sabid Zekan

Ponovljena urgencija na posl.pitanje sa 36. sjed.: (koje se odnosilo na dostavljanje procjene o tome koliko Tuzlanski kanton odnosno građani TK na indirektan način finansiraju dio Federacije koji je pod kontrolom Sarajevskog kantona i područja bivše hrvatske zajednice Herceg Bosna)

Vlade TK

 

12.

Nedžada Avdić

Druga ponovljena urgencija na posl. inicijativu sa 36. i 40. sjed.: (koja se odnosila na obezbjeđenje kopir aparata za potrebe pacijenata)

JZU UKC Tuzla

 

13.

Nedžada Avdić

Nabavka stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama

Ministarstvu zdravstva

 

14.

Lejla Vuković

Prošireno pit. sa 40. sjed.:(koje se odnosilo na plaćanje zdrav. usluga u Domu zdravlja Gradačac), zatražila da se po navedenom  uključi i Kant.uprava za inspek. poslove, izvrši inspek. nadzor i utvrdi činjenično stanje, te sankcioniše sve one koji i dalje nezakonito naplaćuju usluge i potrošni materijal

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

07.11.2017.

15.

Fetah Hujdur

Inicijativa: koja se odnosi na  isplatu poticaja poljoprivrednim proizvođačima na području TK

Vladi TK                                                                          Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

16.

Fetah Hujdur

Stavljanje u funkciju pješačkog mosta u MZ Simin Han u Tuzli

Vladi TK                                                            Gradu Tuzla

 

17.

Mirsad Selimović

Izmjene Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

07.11.2017.

18.

Mirsad Selimović

Inicijativa: koja se odnosi na izmjene doktrinarnih pristupa i odluka Ministarstva zdravstva vezano za propisivanje određenih lijekova sa Esencijalne liste lijekova

Ministarstvu zdravstva

27.10.2017.

19.

Rasim Dostović

Inicijativa: koja se odnosi na sagledavanje šteta u poljoprivredi uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uslovima u ovoj godini i iznalaženje načina za obezbjeđenje finansijskih sredstava za obeštećenje poljoprivrednih proizvođača na području TK

Vladi TK                                                                    Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

20.

Muamer Zukić

Inicijativa: koja se odnosi na sačinjavanje analize stanja saobraćajnica, cesta, puteva i parkinga na području TK, a posebno na području grada Tuzla u odnosu na potrebe kantona odnosno građana TK

Ministarstvu unutrašnjih poslova 

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja                                                   

Direkciji regionalnih cesta

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja                                                  

Gradu Tuzla

17.10.2017.

25.10.2017.

27.10.2017.

01.11.2017.

21.

Muamer Zukić

Dostavljanje informacije o tome da li su i u kojoj fazi postupka izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Vijeću ministara BiH

 

22.

Muamer Zukić

Inicijativa: koja se odnosi na izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH u smislu oslobađanja od poreza prometa dobara i usluga registriranih vjerskih zajednica

Vijeću ministara BiH

 

 

 

23.

Dževad Hadžić

Dostavljanje podataka o dodjeli grant sredstava preduzećima na području TK u posljednjih 10 godina

Ministarstvu finansija                                                                              

26.10.2017.

24.

Narcisa Šiljegović

Inicijativa: koja se odnosi na poduzimanje aktivnosti u cilju izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmjena Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljnje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi

Ministarstvu zdravstva

Ministarstvu zdravstva (izjašnjenje Vlade FBiH)

26.10.2017.

16.01.2018.

25.

Zijad Suljkanović

Ukidanje autobuskog stajališta na magistralnom putu M4 u naselju Međaš općina Kalesija i dalje funkcionisanje autobuskog saobraćaja na navedenom dijelu puta

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK           JP Ceste Federacije BiH

Vladi TK                                                                                          

25.10.2017.  27.10.2017.

 

26.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: koja se odnosi na uvrštavanje lijeka “Stiripentol” na Esencijalnu listu lijekova

ZZO TK 

                                                                               Ministarstvu zdravstva                                                 

18.10.2017.

14.12.2017.

27.10.2017.

27.

Izet Jajičević

Efekti Zakona o šumama

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

28.

Izet Jajičević

Plan rješavanja saobraćajnih gužvi na istočnom dijelu grada Tuzla

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

29.

Nedžad Šećić

Način kojim se određuju prioriteti projekata kada su u pitanju projekti za realizaciju iz vodnih naknada

Vladi TK                                                                 Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede                 

 

30.

Nedžad Šećić

Informacija o sukobu interesa ministra unutrašnjih poslova TK

Vladi TK                

16.10.2017.

31.

Mirza Omerdić

Inicijativa: koja se odnosi na obezbjeđenje sredstava za lijekove licima oboljelim od plućne hipertenzije

ZZO TK   

 

Ministarstvo zdravstva        

18.10.2017.

14.12.2017.

27.10.2017.

32.

Fuad Hadžimehmedović

Nabavka stacionarnih radara

Vladi TK                                                                                Ministarstvu unutrašnjih poslova                

 

 

 

 

33.

Zijad Suljkanovića i Lejle Vuković

Inicijative: koje se odnose na izmjene i dopune  Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu prostornog uređenja  zaštite okolice                 

 

34.

Nedžada Avdić

Inicijativa: kojom se traži od općin. načelnika na području TK, da u skladu sa svojim mogućnostima finansijski pomognu nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla, kako bi se isti doveo u funkcionalno stanje

Zaključkom Skupštine:

- općinski načelnici                                  

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 40. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 26.07.2017.

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                   Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Nerminka Aljukić

Ponovljena urgencija sa 33. sjed.: osnivanje studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

JU Univerzitetu u Tuzli

14.09.2017.

2.

Nedžada Avdić

Ponovljena urgencija sa 36. sjed.: obezbjeđenje kopir aparata za potrebe pacijenata

JZU UKC Tuzla

 

3.

Fuad Imamović

Inicijativa: koja se odnosi na iznalaženje rješenja za prijem učenika koji su bodovima ispunjavali uslove za prijem u Medicinsku školu

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21.08.2017.

4.

Fuad Imamović

Asistencija policije prilikom skidanja transparenta u Kladnju

Ministarstvu unutrašnjih poslova

25.08.2017.

5.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na uvrštavanje u program rada za narednu godinu izradu novog Zakona o kulturi

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21.08.2017.

6.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na zamjenu vodovodnih azbestnih cijevi i povećanje kapaciteta postojećeg vodovoda na području Stupara, Općina Kladanj

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla                   Općini Kladanj                                                                        

29.08.2017.

31.08.2017.

7.

Mirsad Bećić

Dostavljanje informacije o efektima pošumljavanja i drugim radnjama koje ovo preduzeće provodi u cilju pomoći šumama nakon sječe

JP “Šume TK” d.d. Kladanj

13.09.2017.

8.

Mirsad Bećić

Dostavljanje podataka o usklađenosti i poštivanju projektne dokumentacije, sa zahtjevima iz oblasti ekologije, kao i na vršenje revizije projekata na osnovu kojim se izvode radovi odnosno sječa šume

JP “Šume TK” d.d. Kladanj

13.09.2017.

9.

Mirsad Bećić

Uticaj Kanton. uprave za šumar. na rad JP “Šume TK” d.d. Kladanj u pogledu kontrole i provođenja stručnih i drugih poslova u vezi eksploatacije, kao i zaštite i održavanja šuma na području TK

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede Kantonalnoj upravi za šumarstvo

 

10.

Mirza Omerdić

Inicijativa: koja se odnosi na rješavanje problema pomora ribe i zagađenja rijeke Spreče

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

29.08.2017.

30.08.2017.

18.09.2017.

 

11.

Muamer Zukić

Inicijativa: koja se odnosi na formiranje radne grupe za analizu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12.

Lejla Vuković

Plaćanje zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Gradačac

ZZO TK

Ministarstvu zdravstva

15.08.2017.

13.

Lejla Vuković

Tok aktivnosti rušenja stare i izgradnje nove škole u Vučkovcima

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

14.

Izet Jajičević

Aktivnosti vođene u cilju razgraničenja javnih odnosno državnih šuma u odnosu na privatne posjede i sporove koji se vode po tom osnovu

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

15.

Izet Jajičević

Pojednostavljenje procedure plaćanja premije osiguranja (markica) i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u drugoj općini i entitetu

ZZO TK

 

15.08.2017.

16.

Fuad Hadžimehmedović

Rješavanje pitanja dužine trajanja procedure za registraciju motornih vozila

Ministarstvu unutrašnjih poslova

08.09.2017.

17.

Asmir Hasić

Inicijativa: kojom se predlaže da se pri Policijskoj upravi Živinice, uspostavi policijska ispostava na zapadnom dijelu opštine, odnosno u Šerićima

Ministarstvu unutrašnjih poslova

10.08.2017.

18.

Mirsad Selimović

Dostavljanje cjelovite informacije o kandidovanju projekata sa područja općine Kalesija za oblast vodnih naknada u periodu april i maj 2017. godine

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

29.08.2017.

19.

Mirsad Selimović

Poduzimanje aktivnosti Ministarstva u cilju dostavljanja akta ili obavijesti svim zdravstvenim ustanovana na području TK o obavezi nabavke uniformi za rad u zdravstvenim ustanovama

Ministarstvu zdravstva

 

20.

Sabid Zekan

Rrazlozi čekanja u dugim redovima u odjelu za CIPS, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata

Ministarstvu unutrašnjih poslova

04.09.2017.

21.

Sabid Zekan

Liste čakanja u zdravstvu

Ministarstvu zdravstva

 

22.

Alen Karić

Inicijativa: da se 11.juli proglasi neradnim danom

Zaključkom Skupštine:

- Vladi FBiH

- Parlamentu FBiH

 

23.

Midhat Čaušević i

Nerminka Aljukić

Inicijative: M.Čaušević - izrada prijedloga revidiranog nastavnog plana i programa iz nastavnog predmeta Historija za VIII i IX razred osnovne škole, s ciljem da se do početka školske 2018/19. godine u IX razredu osnovne škole u TK izučava period od 1990. do 1995. godine u BiH i zemljama bivše Jugoslavije                                                                                                               - donošenje odluke kojom će se obavezati osnovne i srednje škole da godišnjim programom rada škole utvrde jednodnevni posjet Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici za učenike završnih razreda, počev od školske 2017/18 godine

N.Aljukić.- uvođenje topografskih karti genocida u Srebrenici u svim školama na području TK u svrhu izučavanja perioda agresije na BiH od 1992-1995.g. u okviru nastavnog predmeta Historija

 

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

- Pedagoškom zavodu TK

 

24.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: Izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu zdravstva

 

25.

Amila Hodžić

Inicijativa: koja se odnosi na izdvajanje iz Budžeta TK 2% od ukupnih budžetskih sredstava za usluge sporta i rekreacije

Skupština TK

Nije dobila potrebnu većinu

26.

Lejla Didik Sarajlić

Inicijativa: koja se odnosi na hitno održavanje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH na kojoj bi bili razmatrani zahtjevi boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade Federacije

Skupština TK

Nije dobila potrebnu većinu

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 38. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 29.06.2017. GODINE – 359/17

Podnaslov

 

 

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Nedžada Avdić

Ponovljena urgencija sa 36. sjed.: osiguranje sredstva za nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla, kako bi se isti doveo u funkcionalno stanje

Vladi Federacije BiH

 

2.

Dževad Hadžić

Inicijativa: donošenje izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređ. i građ., zatražio dopunu odgovora u smislu na koji način Vlada TK i resorno ministar. misle prevazići ovaj evidentan društveni problem

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

3.

Dževad Hadžić

Inicijativa:  za izgradnju ambulante u Tojšićima.

Vladi TK

 

4.

Dževad Hadžić

Inicijativa:  za ponovno uvođenje u prava na poticaj proizvođača mlijeka koji su to pravo izgubili

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

5.

Suad Salibašić

Uvezivanje radnog staža radnicima bivšeg Gredelj Revoma, sada radnicima JP Željeznice Federacije

 

Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

25.07.2017.

6.

Midhat Čaušević

Inicijativa:  za završetak infrastrukturnih radova na Elektrotehničkoj školi u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta               

 

7.

Midhat Čaušević

Promjene Pravilnika za zbrinjavanje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta               

 

8.

Midhat Čaušević

Finansiranje puta prema Muškoj vodi

JU Direkciji regionalnih cesta TK

 

9

Fuad Imamović

Inicijativa: za uređenje nadležnosti sudskih vještaka

Ministarstvu pravosuđa i uprave TK

 

10.

Fuad Imamović

Finansiranje puta prema Muškoj vodi u iznosu od 250.000,00 KM

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja            JU Direkciji regionalnih cesta TK                 

 

11.

Nedžad Šećić

Zdravstveno osiguranje radnika koji idu u redovnu penziju,  od momenta podnošenja zahtjeva do rješenja o penzionisanju

Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

17.07.2017.

12

Izet Jajičević

Smještaj osnovne i srednje muzičke škole u adekvatne prostore

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13

Izet Jajičević

Evidencija odnosno registar izvorišta pitke vode

Zavodu za javno zdravstvoTK

17.07.2017.

14.

Mirza Omerdić

Prostorno planiranje na području Općine Gračanica u dijelu Stankove bare

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice                

25.07.2017.

15.

Asmir Hasić

Inicijativa:  ponovno uvođenje u prava na poticaj proizvođačima mlijeka koji su to pravo izgubili

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

16.

Muamer Zukić

Inicijativa: izmjene i dopune Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

0 0