Saziv prve sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

koja će se održati u srijedu 23.10.2019. godine, sa početkom u11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

14.10.2019 07:47
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanskeslobode Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-388-1/19Tuzla, 10.10.2019.g.Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, lju...

Saziv 10. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 18.10.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

08.10.2019 12:45
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-375-1/19Tuzla, 7.10.2019. g.Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona",...

Saziv prve sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak, 10.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

08.10.2019 12:44
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-377-1/19Tuzla, 7.10.2019.g. Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komis...

Saziv prve sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 11.10.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

08.10.2019 12:42
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-382-1/19Tuzla, 8.10.2019.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ek...

Saziv prvu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 14.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

08.10.2019 12:41
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za obrazovanje, kulturu, sporti mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-378-1/19Tuzla, 7.10.2019.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, ku...
0 0