Saziv 16. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 16.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

09.12.2019 11:03
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-522-1/19Tuzla, 6.12.2019. g.Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjed...

Saziv 4. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak 13.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:52
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za obrazovanje, kulturu, sporti mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-527-1/19Tuzla, 06.12.2019.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, ku...

Saziv 5. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u petak 13.12.2019. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:48
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-526-2/19 Tuzla, 09.12.2019.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuz...

Saziv 4. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 12.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:44
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-525-1/19Tuzla, 06.12.2019.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za pr...

Saziv 4. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 11.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:40
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-524-1/19Tuzla, 06.12.2019.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i ...
0 0