ZAPISNICI

Zapisnik sa 15. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 28.11.2019. godine sa početkom u 10,10 sati

17.12.2019 08:44
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-488-12/19Tuzla, 28.11.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA PETNAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 28.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,10 SATIP...

Zapisnik sa 14. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 21.11.2019. godine sa početkom u 10,45 sati

17.12.2019 08:43
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-485-4/19Tuzla, 21.11.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 21.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,45 SATIPr...

Zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 21.11.2019.g. i 28.11.2019. godine

17.12.2019 08:41
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-453-35/19Tuzla, 28.11.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZAPISNIKsa trinaeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, održane 21.11.2019.g. i 28.11.2019. godine Predsjednik Skupštine Tuzlanskog ka...

Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 8.11.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati

10.12.2019 08:48
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-443-8/19Tuzla, 8.11.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA DVANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 8.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 14,00 SATIPre...

Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 2.11.2019. godine, sa početkom u 9,40 sati

10.12.2019 08:46
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-414-20/19Tuzla, 2.11.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA JEDANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 2.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 9,40 SATIPredsjedn...
0 0