ZAPISNICI

Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 8.11.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati

10.12.2019 08:48
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-443-8/19Tuzla, 8.11.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA DVANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 8.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 14,00 SATIPre...

Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 2.11.2019. godine, sa početkom u 9,40 sati

10.12.2019 08:46
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-414-20/19Tuzla, 2.11.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA JEDANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 2.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 9,40 SATIPredsjedn...

Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

, održane 18.10.2019. godine, sa početkom u 10,10 sati

05.11.2019 13:07
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-375-19/19Tuzla, 18.10.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA DESETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 18.10.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,10 SATIPredsjedn...

Zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 27.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

28.10.2019 09:20
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-333-7/19Tuzla, 27.9.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA DEVETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 27.9.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 SATIPre...

Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 5.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

28.10.2019 09:19
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-299-11/19Tuzla, 5.9.2019.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA OSME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 5.9.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 SATIPredsjedn...
0 0