Pozivi

Saziv prve sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

koja će se održati u srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

08.10.2019 12:30
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-379-1/19
Tuzla, 7.10.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog
kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine
4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za
period 1.1.-31.12.2018. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine
6. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-379-1/19
Tuzla, 7.10.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog
kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine
4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za
period 1.1.-31.12.2018. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine
6. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0