Pozivi

Saziv 2. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

koja će se održati u ponedjeljak 6.7.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

30.06.2020 08:25
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-427-1/20
Tuzla, 29.6.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

drugu sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 6.7.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2019. godinu
3. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Lejla Vuković, v.r.
0 0