Pozivi

Saziv 10. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 18.10.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

08.10.2019 12:45
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-375-1/19
Tuzla, 7.10.2019. g.

Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

desetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak, 18.10.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog za 2019. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine
5. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za period 1.1.do 31.12.2018. godine
11. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
13. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine
14. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
16. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine
17. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
19. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu
20. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
21. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.-31.12.2018. godine
22. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
23. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
24. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
25. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0