Pozivi

Saziv prve sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u utorak. 15.10.2019. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

08.10.2019 12:39
Slika
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-381-1/19
Tuzla, 8.10.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u utorak. 15.10.2019. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog
kantona za 2019. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama
Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog
kantona o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine
5. Razmatranje zahtjeva Zife Huremović za pravno tumačenje člana 101. st. (3), (4) i
(5) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
6. Razmatranje inicijative Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla za davanje autentičnog tumačenja člana 69. Zakona o prostornom uređenju i građenju
7. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0