Pozivi

Saziv prve sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 11.10.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

08.10.2019 12:42
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-382-1/19
Tuzla, 8.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

prvu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 11.10.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta
Tuzlanskog kantona za 2019.g odine
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama
Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade
Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke broj:02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine
5. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu
djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove
Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni
pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog
kantona za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za period 1.1.do 31.12.2018. godine
11. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog
kantona za 2018. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
13. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine
14. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
16. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine
17. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
19. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu
20. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
21. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za
period 1.1.-31.12.2018. godine
22. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
23. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
24. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području TK u 2018. godini i pravcima
razvoja obrta
25. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0