Pozivi

Saziv prve sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak, 10.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

08.10.2019 12:44
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-377-1/19
Tuzla, 7.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 10.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u
poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog
kantona o izmjeni Odluke broj:02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine
3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom
razvoju u 2018. godini
4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu
djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski
zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni
pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog
kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu
8. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-377-1/19
Tuzla, 7.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 10.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u
poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog
kantona o izmjeni Odluke broj:02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine
3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom
razvoju u 2018. godini
4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu
djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski
zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni
pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog
kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu
8. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0