Konkursi

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona

18.04.2018 08:33
 

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17 i 10/17), i člana 6. Pravilnika o radnim odnosima u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona broj:02-02-339-1/17 od 09.06.2017. godine sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 20.4.2018. godine, objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se namještenici svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu da Služba Skupštine Tuzlanskog kantona putem internog oglašavanja popunjava radno mjesto namještenika na poslovima i zadacima: viši referent – vozač u Službi- 1 izvršilac.

Opis poslova upražnjenog radnog mjesta:
- vrši prijevoz osoba i materijala po nalogu sekretara Skupštine, za potrebe Skupštine i Službe, putničkim automobilom kojim je zadužen, stara se o njegovoj tehničkoj ispravnosti, registraciji, osiguranju, manjim opravkama i čistoći;
- vodi evidenciju utrošenog goriva i maziva i obavljenih popravaka automobila;

Posebni uslovi za obavljanje upražnjenog radnog mjesta:
- VKV vozač ili srednja stručna sprema sa položenim vozačkim ispitom "B" kategorije,
- najmanje deset mjeseci radnog staža nakon sticanje srednje školske spreme,

Radni odnos za upražnjeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na interni oglas kandidat treba dostaviti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):
- diplomu o završenoj srednjoj školi i vozačkim ispitom „B“ kategorije ili dokaz da je VKV
vozač,
- potvrdu o radnom stažu,

Izabrani kandidat će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Interni oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona i na internet stranici Skupštine Tuzlanskog kantona www.skupstina.tk.gov.ba i dostave obavijesti o internom oglasu svim organima državne službe Tuzlanskog kantona.
Prijave na oglas sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili poslati preporučeno poštom na adresu: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, Ul. Rose Hadživuković br. 1, 75 000 Tuzla.

Nepotpune i neblagovremene prijave na interni oglas neće se razmatrati.
0 0